Giải pháp mở rộng triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngành thuế (25/04/2015)

Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh mở rộng triển khai nộp thuế điện tử trong phạm vi cả nước. Phối hợp tốt với các ngân hàng đã ký hợp tác với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, cũng như tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại còn lại. Hướng tới xã hội hóa dịch vụ nộp thuế điện tử để các tổ chức cùng tham gia cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm huy động nguồn lực xã hội vào công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành thuế.

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Phát triển cùng đất nước
  • Tổng cục Thuế đón nhận bằng khen của Tổng cục An ninh II
  • Chủ động hội nhập quốc tế
  • Hội nghị đối thoại về CS Thuế, Hải quan mới với doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả

Website các Cục Thuế

Tin bài về thuế

Giải pháp mở rộng triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngành thuế (25/04/2015)

Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh mở rộng triển khai nộp thuế điện tử trong phạm vi cả nước. Phối hợp tốt với các ngân hàng đã ký hợp tác với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, cũng như tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại còn lại. Hướng tới xã hội hóa dịch vụ nộp thuế điện tử để các tổ chức cùng tham gia cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm huy động nguồn lực xã hội vào công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành thuế.

Thông tin kinh tế

“Chúng ta mất 1/4 thế kỷ để xác lập một điều đương nhiên” (22/04/2015)

Với dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cuối năm 2014, quyền tự do kinh doanh của công dân, được làm những gì mà pháp luật không cấm, đã được xác lập. Nhấn mạnh đây chính là bước đột phá về thể chế kinh tế, TS. Trần Du Lịch chỉ ra rằng Việt Nam mất gần 1/4 thế kỷ để xác lập tư duy về một vấn đề mang tính đương nhiên phải có trong cơ chế thị trường.

Video

Loading the player ...

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Thông tin cần biết

Thống kê

Tổng số truy cập : 10058751

Số người trực tuyến : 1101